Werkwijze


Elk proces is uniek
Géén mens, géén team en géén organisatie is hetzelfde. Daarom is het bij elk traject van belang dat we het vraagstuk en de beoogde opbrengst in kaart brengen, om in aansluiting op de vraag een passend aanbod te doen.

Individuele coaching 
Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos, vrijblijvend en meestal binnen enkele dagen te realiseren. In dit gesprek onderzoeken we samen je vraagstuk en doel. Tegelijkertijd kun je ervaren of ik de coach ben die bij je past. Een coachingssessie duurt in de regel een uur. De ervaring leert dat 5 tot 8 sessies meestal voldoende zijn.  

Coaching  voor organisaties
Samen met de medewerker en de werkgever bepalen we de te bereiken doelen. Indien wenselijk, vindt er samen met de medewerker een terugkoppeling plaats bij de werkgever. De coaching is concreet en gericht op de te behalen doelen. De ervaring leert dat 5 tot 8 sessies meestal voldoende zijn. 

Teamcoaching en -training
Elke teamcoaching/training is een op maat gesneden traject. In een voorbereidend gesprek met het betreffende team onderzoeken we het vraagstuk en de gewenste opbrengst. Daarna breng ik een passende offerte uit. 

Intervisie
In een eerste gesprek onderzoeken we wat de vraagstelling is, welk doel behaald moet worden en welke methode het meest passend is. Na zes sessies is het team in staat om de intervisie zelfstandig voort te zetten.