Privacy


Privacybeleid Ellen Boswinkel NLP Coaching

Ellen Boswinkel NLP Coaching gevestigd op het adres Lantingawerf 25, 8651 HA  te IJlst, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01147907 verklaart als volgt:

Wij respecteren het recht op privacy van onze klanten. Wij beperken het vastleggen van persoonsgegevens dan ook zoveel mogelijk tot wat nodig is om onze diensten te leveren en gaan zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen we u inzicht geven in welke gegevens we vastleggen en waarom.

Onze eigen medewerkers en de freelancetrainers met wie we in voorkomende situaties samenwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en als vertrouwelijk te behandelen. 

Wij leggen persoonsgebonden informatie vast voor:

Uitvoering Coaching, Training en Clientondersteuning

Om deel te kunnen nemen aan een coachings- en trainingsprogramma hebben we persoonsgegevens nodig t.b.v. informatieverstrekking, afstemming en facturering. Hiervoor leggen we de volgende informatie van onze klanten vast:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Email-adres
 • Functie & organisatie

Voor uitvoering van het specifieke onderdeel “Clientondersteuning” verwerken we alles in een beveiligde online omgeving (https://www.jouwomgeving.nl/). “Jouw Omgeving” maakt integrale zorg mogelijk. Het platform functioneert als toegangspoort, als spil in de cliëntencommunicatie en als systeem voor online werkprocessen. Bovendien is het de centrale ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen in het ondersteuningstraject.

Voor de onderdelen “Coaching” en “Training” worden de gegevens digitaal verwerkt in een Excel boekhoudprogramma – Easy Admin – speciaal ontwikkeld door en voor ondernernemers/ZZP-ers en MKB. Aantekeningen en eventuele zeer beknopte verslaglegging van Coachingsgesprekken worden digitaal opgeslagen. Deze aantekeningen worden uitsluitend gebruikt door de coach ten behoeve van de voortgang van het traject. Zakelijke opdrachten

In het geval van zakelijke opdrachten leggen we informatie vast van de opdrachtgever/contactpersoon van de organisatie om een voorstel te kunnen doen en die inhoudelijk en praktisch af te kunnen stemmen. Van de deelnemers leggen we de naam en organisatie vast en eventueel het team of de functie.

Overige persoonsgegevens van deelnemers aan zakelijke trajecten leggen we niet vast, tenzij iemand zich aanmeldt voor een individueel traject.

Informatieverzoeken (via het contactformulier en e-mail)
Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt uitsluitend opgeslagen voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Na verstrekking van de informatie worden uw gegevens niet verder opgeslagen. Wij hebben dan alleen gebruik gemaakt van uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Indien u zich aanmeldt voor een training of Coaching hebben we uw persoonsgegevens nodig om de dienst te kunnen leveren (zie ook hierboven). 

Verwerving van bovenstaande gegevens:
De gegevens die wij vastleggen zijn altijd aan ons verstrekt door de persoon zelf of door een contactpersoon (bijvoorbeeld door aanmelding voor een training, coaching traject of tijdens een intakegesprek). Wij kopen nooit persoonsgegevens. Wij doen ook niet aan online profilering en verzamelen niet actief gegevens van u uit (openbare) bronnen.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens:
Als u daarom verzoekt zullen wij u inzicht geven in de manier waarop Ellen Boswinkel NLP Coaching uw gegevens heeft opgeslagen, uw gegevens wijzigen of uw gegevens verwijderen. Neemt u hiervoor contact met ons op via nlpcoaching@xs4all.nl . Wij hebben persoonsgebonden informatie nodig om onze diensten te kunnen leveren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan dat dus gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.
 

Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerking van persoonsgegevens valt onder de directe verantwoordelijkheid van de eigenaar/coach van Ellen Boswinkel NLP Coaching.
 

Bewaartermijn
De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaar, tenzij anders in deze privacyverklaring is aangegeven.

Foto’s en ander beeldmateriaal

Foto’s

Tijdens trainingen worden soms foto’s gemaakt als aandenken voor de deelnemers of om te gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals de website, Facebook, etc.) Aan de deelnemers wordt indien zich dat voordoet tijdens de training gevraagd of zij hier wel/niet mee akkoord zijn. Deelnemers kunnen te allen tijde hun toestemming hiervoor wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en zo nodig geüpdatet worden. Dit geldt ook voor onze ICT-leveranciers.

Wij verstrekken niet actief persoonsgegevens aan derden, tenzij dit vooraf met u is afgesproken (bijvoorbeeld als uw werkgever akkoord moet geven op een professioneel ontwikkelingsplan) of als de training wordt verzorgd door iemand uit ons netwerk. Ook in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. We maken gebruik van een (ICT)dienstverlener die door het leveren van deze dienst aan ons, technisch toegang heeft tot uw gegevens.

Websites:
SSL: De website www.ellenboswinkelcoaching.nl is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.

Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies die de website van Ellen Boswinkel NLP Coaching genereren, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

Statistieken (Google Analytics):
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens verwerkt is er het volgende gedaan:

 1. Een verwerkersovereenkomst getekend met Google.
 2. Het IP-adres is geanonimiseerd.
 3. Gegevens worden niet met Google gedeeld.
 4. Gegevens voor advertentiedoeleinden worden niet met Google gedeeld.
 5. De User ID is uitgeschakeld zodat het gedrag per gebruiker op verschillende apparaten niet kan worden gevolgd.
 6. De bezoeker wordt middels deze privacyverklaring geïnformeerd.
 7. De bewaarperiode van de gegevens van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nadere informatie:
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze privacy verklaring of de verwerking van uw gegevens via 06-31935776 of mail: nlpcoaching@xs4all.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in november 2018.