Methodieken


NLP 
In alles wat ik doe maak ik gebruik van de snelwerkende en krachtige NLP technieken. Dit omdat NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) een zeer effectieve methode is voor het werken aan inzicht, verandering en communicatie. NLP gaat over het bewust worden van onbewuste processen waardoor veranderen gemakkelijker wordt. NLP is een model voor training, coaching en communicatieverbetering en is ontwikkeld rond 1970. Het  gaat in op de vraag: “HOE iemand doet wat hij doet”. NLP gaat ervan uit dat we beschikken over alle hulpbronnen die we nodig hebben om te bereiken wat we willen. Het stelt de ervaringen van mensen centraal; mensen hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op basis van hun ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – horen, voelen, ruiken, proeven, zien – is heel verschillend. NLP gaat uit van respect voor ieders model van de wereld. In communicatie bestaat geen mislukking, alleen feedback. 

Deep Democracy
Deep Democracy is een praktische methode om te komen tot krachtige en gedragen besluitvorming, waarin ieders stem wordt gehoord en er waardering is voor de verschillende meningen. Het is tevens een andere manier van kijken naar groepen om de samenwerkingsrelaties te verbeteren. De onderstroom wordt zichtbaar, waardoor tegenstellingen en botsende meningen op respectvolle wijze met elkaar worden onderzocht en opgelost. Als procesbegeleider bewaak ik de spelregels waardoor er een veilige sfeer ontstaat om met elkaar het werkelijke gesprek aan te gaan.Deep Democracy is ontwikkeld in de jaren negentig in het bedrijfsleven in Zuid-Afrika. 

Talentgedachte
“De mens is twee”. Ieder mens heeft een uniek aangeboren talent. Het is je natuurlijke manier van doen waarmee je iets tot stand brengt, waar een ander iets aan heeft.  Het gaat over HOE je de dingen doet en het is een gevende stroom. Vanuit je talent kijk je vooruit, ben je spontaan en wilskrachtig. Alleen wordt dit niet altijd op prijs gesteld. Om afwijzing te voorkomen doe je of een tandje meer of je houdt je in. Dit noemen we onze ‘draken’. Je draken proberen je talent te beschermen maar houden echte groei tegen. Vanuit de Talentgedachte gaan we op zoek naar ieders unieke talent, we leren mild te zijn naar onze ‘draken’, om vervolgens optimale groei van mensen, teams en organisaties te stimuleren. In de talentgedachte ben ik geschoold door Jan de Dreu en Kees Gabriëls.