Intervisie

Met elkaar leren, over onszelf 

Wilt je samen met collega’s een oplossing vinden voor werk gerelateerde vraagstukken? En vind je het prettig om met en van elkaar te leren? Intervisie biedt hiertoe de gelegenheid. 

Intervisie is een krachtig instrument om met elkaar te komen tot creatieve antwoorden op werkvraagstukken. Daarnaast bevordert het een open communicatie en meer begrip voor elkaar. 

Ervaringen van collega’s helpen je om vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk te kijken, waardoor je gemakkelijker nieuwe wegen bewandelt.

Doel van Intervisiebegeleiding 

Intervisiebegeleiding is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen optimaal te laten functioneren. Samen kiezen we een methode uit en trainen deze in, waarna de groep zelfstandig verder kan. Zes sessies zijn daarbij meestal voldoende.

Intervisiebegeleiding draagt bij aan:

  • een open communicatie en het versterken van gesprekstechnieken
  • het creëren van een prettige omgeving voor gezamenlijk ontwikkelen
  • het maken van een echte verdiepingsslag in het leerproces van en met elkaar.